Compare Listings

МАРКЕТИНГ И ИНОВАЦИИ
Нашата маркетингова кампания за вашия имот ще достигне възможно най-широката целева аудитория.

В “ Резиденс“ инвестирахме сериозно във всички наши маркетингови материали, като гарантираме, че имотите на нашите клиенти ще се открояват от тълпата.

Нашата лаборатория за недвижими имоти е създадена, за да мисли нестандартно и да предложи нови големи идеи за по-добри и по-иновативни решения. Нашата технологична програма е на качествено ново ниво. Нашите маркетингови материали са от световна класа.

Когато става въпрос за маркетинг на Вашия имот, всичко е свързано с създаването на експозиция. Вярваме, че всеки имот има нужда от диференциран,уникален подход за продажба, за да достигне възможно най-широка аудитория .

Нашите купувачи и наематели ще могат да видят всичко он-лайн, докато продавачите и наемодателите ще получат услугата, която тяхната собственост заслужава, и по-голяма експозиция, която неизбежно носи повече интерес и трафик.